μ-Kompandierungsgesetz


μ-Kompandierungsgesetz
μ-Kompandierungsgesetz n NRT μ-law (PCM-Kompandierungsgesetz der USA)

Deutsch-Englisch Wörterbuch der Elektrotechnik und Elektronik. 2013.